+90 346 219 1611

Sosyal Medyada Biz}

Kurumsal

HAKKIMIZDA
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'nın Kuruluş amacı, Misyon ve Vizyonu

VAKFIN AMACI

Vakfın kuruluş amacına uygun faaliyet ve görevler şunlardır;

1788 sayılı kanunla kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesini yüksek kapasite yaratacak biçimde geliştirmek  ve yaşatmak amacıyla;

A) Üniversite için gerekecek fakat üniversite bütçesinden karşılanamayan öğretim, eğitim ve araştırma için gerekli her türlü araç, gereç ve malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından sağlamak,

B) Cumhuriyet Üniversitesine yardımcı olmak,

C) Bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ilkelere bağlı sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,

D) Bu amacın gerçekleşmesi için Cumhuriyet Üniversitesi araştırma fonları sağlamak,

E) Başarılı öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilere ödüller vermek,

F) Kendisine bağlı araştırma kuruluşları açmak ve bu kuruluşların araştırma projelerini desteklemek,

G) Gelirlerini artırmak için her türlü girişimlerde bulunmak,

H) Başarılı ve yetenekli öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında burslar sağlamak,

I) Üniversiteye daha üstün nitelikli öğrenciler yetiştirebilmek için özel eğitim kurumları veya okullar açmak ve işletmek.

VAKFIN MİSYONU

Cumhuriyet Üniversitesi’nin temel misyonu; bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

VAKFIN VİZYONU

Cumhuriyet Üniversitesinin temel vizyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş üretken, toplumsal ve ek ihtiyaçlara cevap veren bölgesinde lider üniversite olmaktır.